Östgöta Vatten & Energi borrning AB

Brunnsborrning för vattenbrunn och energibrunn – bergvärme eller dricksvatten?

Vi ser till att du får en värmepump som utvinner maximal energi och hälsosamt, underbart gott dricksvatten där våra brunnsborrare utför säkra och noggranna energiborrningar samt vattenborrningar från en djupborrad energibrunn eller vattenbrunn. Diametern på energiborrning- eller vattenborrningshålet skiljer sig något och anpassas bland annat efter önskat vattenflöde där kombinationen av de båda brunnarna (energibrunn och vattenbrunn) går att kombinera, dock inte helt smärtfritt.

Norrköping, Finspång, Söderköping, Katrineholm, Vingåker och Örebro Temperaturen som erhålls ur en djupborrad brunn har inga större variationer lokalt. För att nyttja brunnens kylförmåga används en kylbaffel där värmepumpen kopplas till ett eget kylsystem med naturkyla. Önskar man åter värme anknyts värmepumpen till brunnen igen automatiskt.

VId frågor ring oss på 0705-75 80 34

 

Bergvärme – värme, vatten & komfortkyla

Energibrunnen är en mycket effektiv och lönsam energikälla som består utav bergvärme som kommer ifrån solstrålar som lagrats nere i marken. Bergvärme kan även bestå utav grundvatten som ständigt produceras ut av vattnets oändliga kretslopp. Den lagrade solenergin, bergvärmen omvandlas till komfortabel inomhusvärme, varmvatten och kyla. Detta eftersom värmeenergin blir geotermiskt vid riktigt djupt borrhål. Det betyder att bergvärmen i kombination med jordvärmen alltid blir uppvärmd på naturligt sätt utav moder jord själv. En säker garanti för önskad temperaturleverans till hushåll med både små och större energibehov årets alla dagar. Geoenergi, bergvärme och grundvatten från energibrunnar är en ”gratis energi” som är i högsta grad miljövänlig. Tack vare värmepumpen har bland annat växthusgaserna minskat med 76 %.

Brunnsborrning av skickliga brunnsborrare

När man utvinner bergvärme eller grundvatten (som fyller hålrum och spricker i jord eller berg) via brunnsborrning behövs ett eller flera borrhål, antalet borrhål avgörs beroende på husets storlek och behov. Borrhålsdjupet avgörs bland annat genom geologiska säkra analyser där brunnsborrarna har stor teknisk erfarenhet och särskilt lokal kännedom kring; Finspång, Sonstorp, Örebro, Norrköping, Vingåker, Katrineholm och Söderköping med omnejd. Värmepumpen dimensioneras så att temperaturintervaller till energibrunn passar. På så sätt ger värmepumpen tre till fem gånger mer värmeenergi än vad den förbrukar.

Vattenbrunn

Är ditt fritidshus eller åretruntbostad inte anslutet till kommunalt VA? Våra brunnsborrare har lång erfarenhet av att borra typgodkända vattenbrunnar och inmontera pumpar där vi har särskilt bra lokalkännedom kring Katrineholm, Norrköping, Örebro, Vingåker och Söderköping. En bra lokalkännedom är en förutsättning för att lyckas borra efter bra vattenkvalitet med rejäl vattentillrinning och önskad vattenvolym. Naturligtvis utför vi även rening av igensatta brunnar.