Bergvärme

En brunn av bergvärme

Bergvärme består utav lagrad energi som lagrats i berggrunden. Den miljövänliga energin hämtas genom ett borrhål, en energibrunn som är fylld med solenergi från solen, ett outtömligt lager som ger både komfortabel värme och varmvatten samt även komfortkyla för den som önskar. Våra brunnsborrare har lång erfarenhet av att energiborra i brunn efter bergvärme där lokal kännedom om marken där du bor är A och O. För bergvärme krävs också elenergi för att bergvärmeprocessen ska fungera. Varje tillförd elenergi ger fem gånger så mycket mer värme.

Val av borrplats kan bero på flera faktorer:

  • Närhet till huset så att grävningen och ledningsdragningen inte skulle bli så omfattande, normalt mellan 4-6 meter från huset.
  • Stort avstånd till avloppets markbädd (cirka 30 meter) och placerad så att avloppet inte kan tränga in i energibrunnen.
  • Möjlighet att ta sig fram med borrigg och borrplats (maskinbredd 1,80 – 2, 30 meter).

bergvärme söderköping

Energiborrning av energibrunn

Det finns många fler fördelar med bergvärme med brunn, utöver komfortkyla finns minimala krav på pumpyta samt underhåll. Bergvärme passar alla typer av hus samt vid om- och nybyggnationer där brunnsborrarna och teknikerna utför noggranna energianalyser. Vi är lokalt auktoriserade av markgeologin kring bland annat Katrineholm, Finspång, Norrköping, Sonstorp, Söderköping, Örebro och Vingåker. Bergvärmeinvesteringen ger ökad lönsamhet oftast vid stigande värmebehov där återbetalningstiden blir snabbare vid större byggnader. Bergvärmepumpen är också särskilt fördelaktigt ekonomiskt vid golvvärme och fläktkonvektorer i bland annat mindre villor. Bergvärme ger dig en optimal besparing jämförelsevis mot anda värmekällor, där bergvärmeinstallationen är avgörande varav stor hänsyn tas till dimensioneringen som måste göras. Har du direktverkande el behövs ett vattenburet distributionssystem vilket skänker ett väldigt behagligt inomhusklimat.

Investeringskostnaden för en fullständig bergvärmeinstallation är beroende på husets förutsättningar, djup från markyta till berg, energiborrningens omfattning som borrhålets längd, värmepumpens storlek, tillägg i det vattenburna systemet, ytterligare elinstallationer och demontering av tidigare uppvärmningssystem.

Installation av bergvärme

Att installera bergvärme kräver flera moment som utförs i en given ordning. Kontakta oss för mer konsultation och kostnadsfri offert! Innan vi kan borra själva energibrunnen måste det skickas in en ansökan om borrtillstånd till berörd kommun, detta sammantagen kan ta några veckor. Under tiden finns möjlighet att nyttja den nyinstallerade värmepumpens elpatron så att varmvatten och värme finns tillgängligt som vanligt i ert hus. När brunnsborrarna är klara med energiborrningen av energibrunnen grävs ett förläggningsdike emellan borrhålet och husväggen (schaktdjup cirka 50 centimeter). En håltagning i husets ytterväg borras för att ge plats åt kollektorröret. Äldre oaktuell panna demonteras förstås innan. Kollektorrören fylls med vätska som sedan distribueras till och från värmesystemet. Slutligen sker en igångkörning för att se så att allt fungerar genom avluftning och justering av styr- och reglerutrustning.

Vi installerar marknadens bästa bergvärmepumpar där vi erbjuder samtliga märken. Vi samarbetar endast med auktoriserade VVS-firmor för fackmannamässiga installationer. Några av våra värmepumpsleverantörer är; Nibe, Bosch, IVT, Viessman. Våra kunder finns spritt över mellan och södra Sverige där de främsta utgångspunkterna är; Närke län – Örebro, Södermanland – Katrineholm och Vingåker, Östergötland – Finspång, Svärtinge, Norrköping och Söderköping, samt Sonstorp