Brunnsborrning

Specialister på lokala geologiska analyser

Spara minst 50 % av husets uppvärmningskostnader genom att investera i en djupborrad energibrunn eller vattenbrunn som dessutom är snäll mot miljön eftersom värmepumpen utnyttjar värmen som finns lagrad i mark, berggrund och grundvatten. Den energi som hämtas ifrån berggrunden går under begreppet bergvärme. Diametern på energibrunnen som hämtar bergvärme brukar vanligtvis ligga på 115 till 140 millimeter där brunnsborrningens djup för att komma åt värmen också ser olika ut beroende på den energimängd som just din värmepump måste använda. Naturligtvis är grundvattnets temperatur olika Sverige över, men lokalt, markområden som våra brunnsborrare är specialiserade inom, ger knappast några marginella variationer. För att kunna transportera bergvärmen till värmepump och hus behövs en kollektorslinga som är vätskefyllt med en frostskyddad köldbärarvätska. Den vätskan cirkulerar fram och tillbaka, där berget runt borrhålet värmer köldbäraren som sedan förångas där den avger värmen. Vid passagen genom energibrunnen värms köldbärarvätskan åter igen. På detta sätt har du alltid jämn och skön värme, året runt, dygnet runt.

Vid brunnsborrning (och även vattenborrning) uppkommer borrkax till markytan. Borrkax är geologiska formationer som sand, vatten och grus och fungerar utmärkt som utfyllnadsmaterial i trädgården.I vissa länder återfyller man borrhålen med kax efter att ha installerat och vätskefyllt kollektorslangarna. Vid brunnsborrning skyddar vi så klart både hus och tomt där trädgården inte får någon märkbar skada.

Certifierade brunnsborrare

Våra brunnsborrare har lång erfarenhet av att borra ner till berget som kan bestå utav urberg eller sedimentärt berg. Ur båda bergarterna kan man utvinna bergvärme, men bergen har olika värmeledningsförmåga vilket i praktiken betyder att brunnsborrarna borrar djupare i sedimentärt berg jämfört med urberg för att kunna utvinna samma energimängd. För att komma ner till berg måste man först borra igenom jordlagret som är cirka sju meter tjockt. Detta kan förstås variera i de olika lokala områdena. Osäker på hur långt ner man måste borra för att komma ner i berget där just du bor eller arbetar. Kontakta gärna våra brunnsborrar för geologisk undersökning? Vi specialiserade kring markområdena vid Örebro, Katrineholm, Sonstorp, Vingåker, Norrköping samt Söderköping.

Borrhålets djup vid energiborrning beräknas utifrån värmepumpanläggningens storlek, energibehov och bergets värmeledningsförmåga – ju större värmepump eller ju större värmebehov desto djupare borrning och/eller fler borrhål. Ett borrhål kan, utan att förlora sin funktion som energikälla, avge en begränsad mängd värme – en vanlig uppskattning är ca 10 – 30 W per meter borrhål.

Samma brunn för dricksvatten och energiutvinning?

Generellt kan man använda samma brunn för dricksvatten och energiutvinning där vattenborrning och energiborrning slås ihop i ett hål. Det finns dock ett par viktiga aspekter som måste beaktas. I en dricksvattenbrunn monteras vanligen en dränkbar pump nära brunnsbotten – i en energibrunn löper kollektorslangarna från marknivån nästan ända ner till botten. För att båda systemen skall få plats krävs det borrhål av något större diameter än vanligt. När värmepumpanläggningen är igång, avkyls vattnet i brunnen, vilket i sin tur leder till att det åtgår mera energi för att värma upp detta vatten, exempelvis för dusch eller matlagning. Det betyder att en del av den energivinst man får i sin värmepumpanläggning försvinner. En annan viktig faktor är förändring av borrhålets aktiva djup. Då vattennivån i brunnen sänks i samband med vattenuttag (i samband med bad), minskar den aktiva borrhålslängden, vilket direkt påverkar tillgången på värmeenergi. I brunnar med låg tillrinning kan detta resultera i avsevärd sänkning av systemets kapacitet. Slutligen kan ett praktiskt problem nämnas. I ett kombinerat dricksvatten/energibrunn monteras kollektorn så att den hänger fritt ovanför pumpen, för att inte skadas av pumpens rörelser. Vid pumphaveri måste kollektorn tömmas på kylvätska och lyftas upp innan pumpbyte kan ske. Det för med sig att hela kollektorinstallationen måste göras om, kylsystemet fyllas på nytt och så vidare. Hela denna procedur ökar naturligtvis risken för att skada kollektorslangen.