Energibrunnar

Behaglig värme året runt

Bergvärme är ett mycket bra uppvärmningsalternativ där energin kommer från berggrunden via ett borrat hål. En energibrunn är en brunn som utnyttjar lagrad solenergi i marken. Våra energibrunnar är typgodkända av SWEDCERT där alla brunnsborrare har den fackmannamässiga kompetens som krävs. En färdig energibrunn består av flera komponenter, där vi anlägger en markförlagd kollektoranslutning med förstärkt topplock som säkert förhindrar ytvatten och ovälkommen jord att rasa in i energibrunnen. Brunnens energiuppsamlare består utav en kollektorslang och är fylld med en spritblandning för att den så kallade brinevätskan inte ska frysa, blandning 29 % vatten och etanol. När man kombinerar bergvärme med solpaneler används en glykolblandning. För att skydda brunnen från inläckage av vatten utförs också en mycket noggrann tätning mellan berg och foderrör. För att räta ut kollektorslangen sätts även en bottenvikt som kan se lite olika ut beroende på brunn, slang och behov.

Vid användande av bergvärmepumpar avgörs värmepumpens effekt hur djupt hål som skall energiborras för att energibesparingen skall bli så stor som möjligt. Oftast är det dock lönsamt att borra ett något djupare hål för att på så vis minska behovet av tillskottsenergi, det vill säga el i de flesta fall.

En miljövänlig brunn

Livslängden på en energibrunn är mer än hundra år vilket ger en fantastisk ekonomi på en mycket lång sikt. Energin som pumpas upp ur energibrunnen är miljövänlig där förrådet är outtömligt. På detta sätt får ni en brunn som håller i generationer. Med oss som samarbetspartner garanteras ett tillräckligt borrdjup där väl tillgodosett energibehov. Är du osäker på vart energibrunnen ska placeras har vi goda lokala geologiska kunskaper om vart brunnen ska energiborras (Söderköping, Örebro, Sonstorp, Svärtinge, Norrköping, Katrineholm, Finspång, Vingåker med omnejd). Det som är viktigt är att även ta hänsyn till eventuella framtida tillbyggnader.

Alla delar som används vid energiborrning är åldersbeständiga. Vi kan offerera borrning till alla typer av anläggningar, från den lilla villan med behov av endast ett hål till stora industrianläggningar med behov av 20 hål eller mer!

Tillförlitlig energiborrning

Våra energibrunnar är typgodkända där brunnarna alltid placeras så att de skyddas från skador tillexempel påkörningar med ett tätslutande lock mot upptryckningar och eventuella isbildningar. Våra brunnsborrare ser också till att det finns en avtätning som skyddar grundvattnet mot föroreningar. Brunnsdjupet anpassas alltid till ditt nuvarande. En professionellt utförd energibrunn från start till mål förhindrar bekymmer som bristfälligt fungerande värmepump eller läckage i kollektorslangen. Med oss säkerställer du en energikälla som minimerar riskerna för inverkan på grundvatten. Du får en väl fungerande energikälla med en energibrunn som har rätt läge, dimensionering, utformning och kollektorslang. All grävning och installation av slang, köldmedium, samlingsbrunnar med mera sker med egna maskiner och personal.

Vi samarbetar med ett stort antal VVS-firmor; kring Örebro (övriga Närke), Katrineholm/Vingåker, Finspång (inkl. Svärtinge), Sonstorp, Söderköping och Norrköping, där vi kan hjälpa till att förmedla kontakt med en firma som är återförsäljare av den bergvärmepump som just ni är intresserad av. Vi samarbetar idag med firmor som installerar värmepumpar av välkända varumärken, som t.ex: IVT, Thermia, Nibe, Eviheat, Bosch, Carrier och Viessmann.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.