Vattenbrunnar

Hälsosamt dricksvatten

Vi har moderna borriggar som tillsammans med brunnsborrarna smidigt utför vattenborrning för vattenbrunnar på ett tekniskt exakt och tidseffektivt vis. Brunnarna kommer att förse dig med gott, svalkande dricksvatten under flera år framöver där du kan vara trygg i att få en vattenbrunn som är typgodkänd.

Vi kan offerera kompletta vattenanläggningar, det vill säga borrning av vattenhål inklusive installation av pump och grävning till hus samt inkoppling i hus där vi verkar främst kring; Söderköping, Norrköping, Finspång, Katrineholm, Svärtinge, Sonstorp, Vingåker, Örebro och Närke.

Vattenborrning

Många undrar hur djupt man bör borra. Vattenbrunnens djup brukar i snitt ligga mellan 40 – 100 meter vattenförande djup nere i berg. När vattenborrningen är klar är det dags för pumputrustningen att dimensioneras där även allt material som hör till så klart också är typgodkänd. Skulle det visa sig att vattenborrningens plats skulle bestå utav gruslager anlägger vi en filterbrunn, där ett filterrör kompenserar foderröret ner till vattenbrunnsbottnen från ett lämpligt djup. På detta sätt riskerar man inte att få in grus och sand. För att få en gedigen vattenkapacitet kan även en borrhålstryckning behövas utföras. Du får då en ordentlig vattentillrinning som levererar den vattenvolym som önskas.

Ett något djupare borrhål för vatten har flera fördelar, man får en större vattenreserv i borrhålet och kan vid sjunkande grundvattennivåer använda samma hål längre, och även ha en bättre möjlighet att trycka hålet för att få fram mer vatten. Tryckning innebär att man täpper till hålet och spräcker berget djupt ner för att få kontakt med mer vattenförande ådror.

En brunn för all framtid

Våra brunnsborrare är väldigt måna om att du ska få en väldigt god vattenkvalitet. Råvattnet i vattenbrunnen efter vattenborrningen brukar vanligtvis ha sin egna säregna vattensmak. Vår expertis är den lokala kännedomen där vi är experter på det geologiska markförhållanden som råder där just du bor (Norrköping, Söderköping, Katrineholm, Örebro, Närke, Finspång, Svärtinge, Vingåker, Sonstorp med omnejd). En ny vattenbrunn är en god investering både i nutid och framtid. Har du en äldre brunn som är igensatt gör vi en mekanisk rening.

Vid vattenborrning lämnas garanti på vattenkvalitet. Vattenkvalitet kan ej garanteras, men i de allra flesta fall kan man få bort eventuella lukter och smaker med separata vattenfilter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.